Արտահանման հարկային հայտարարագրի և Ներմուծման հարկային հայտարարագրի նոր ձևերը

2017թ. դեկտեմբերի 18-ն ընդունվել է և 2018թ. փետրվարի 11-ից ուժի մեջ է մտել ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ-ի նախագահի թիվ 424-Ն հրամանը, որով սահմանվում են Արտահանման հարկային հայտարարագրի և Ներմուծման հարկային հայտարարագրի նոր ձևերը և դրանց լրացման կարգը:

Նոր հայտարարագրերում լրացվում են նաև տվյալներ կոմիսիոների, հանձնակատարի կամ գործակալի մասին, ինչպես նաև ներառված են այլ լրացումներ:

Արտահանման հայտարարագիր

Ներմուծման հայտարարագիր