Աջակողմյան երթևեկությամբ տրանսպորտային միջոցների ներմուծման արգելք

Աջակողմյան երթևեկությամբ տրանսպորտային միջոցների ներմուծման արգելք

Բազմաթիվ շահարկումներից, քննարկումներից հետո 2018թ.-ի   մարտի 1-ին ընդունվեց N125-Ն օրենքը, [1]որով  2018 թվականի ապրիլի 1-ից այլևս արգելվում է աջակողմյան ղեկային տեղաբաշխմամբ տրանսպորտային միջոցները «Բաց թողնում` ներքին սպառման համար» մաքսային ընթացակարգով, ինչպես նաև ֆիզիկական անձանց անձնական օգտագործման տրանսպորտային միջոցներն ազատ շրջանառության համար բաց թողնելու նպատակով ՀՀ ներմուծելը:

Այս արգելքը չի տարածվում այն աջակողմյան ղեկային տեղաբաշխմամբ տրանսպորտային միջոցների վրա, որոնք ձեռք բերելու համար վճարումները կատարվել են մինչև 2018 թվականի հունվարի 25-ը:

 

Օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2018թ.-ի մարտի 31-ին:

 

 

[1] ՊՏ N19(1377)  19 մարտի, 2018թ.